Договір публічної оферти

Загальні положення
 • 1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією «20хвилин.юа», далі за текстом - «Продавець» (Сайт), укласти Договір послуг із оплачуваного доступу до закритих матеріалів (“Підписка”) –далі «Договір». Такі матеріали мають відповідну позначку “Преміум” і не знаходяться у вільному доступі. Особи, що погодилися на укладення цього Договору є Покупцями послуги Підписки.
 • 1.1.1. Послуга доступу за Підпискою на сайті 20 хвилин надається Фізичною особою-підприємцем Горобець Олег Григорович, номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 3114310611.
 • 1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір послуг, вважається факт оплати Покупцем Підписки відповідно до Правил та умов визначених цим договором та на сайті за посиланням: https://te.20minut.ua/terms (далі – Правила та умови).
 • 1.3. Набір послуг, їх перелік, тривалість та вартість встановлені згідно пакетів послуг визначаються цим Договором та Правилами та умовами.
Предмет договору
 • 2.1. Продавець зобов'язується надати Покупцю послуги із оплачуваного доступу до закритих матеріалів (Підписка), а Покупець зобов’язаний оплатити такі послуги у строк та на умовах визначених цим Договором і Правилами та умовами.
 • 2.2. Види пакетів послуг за цим Договором:
  - “20 хвилин Преміум” – Покупець отримує доступ до всіх преміум-статей.
  - “Преміум без реклами”. Покупець отримує доступ без реклами до всіх статей на сайті.
  - “20 хвилин + RIA”. Покупець отримує доступ без реклами до всіх статей на сайті + щотижневу адресну доставку газети RIA.
Вартість послуг та порядок оплати
 • 3.1. Для помісячної підписки перших два місяці доступ до закритих матеріалів надається за акційною вартістю в 1 грн за місяць.
 • 3.2. Для отримання послуг Покупець має право обрати один з таких наступних варіантів оплати послуг за доступ до Преміум-матеріалів:
Ціна Порядок оплати
“20 хвилин Преміум”
49 грн. за місяць Оплата автоматично стягується із зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на місяць.
199 грн. при разовій оплаті за півроку Оплата автоматично стягується з зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на шість місяців
300 грн. при разовій оплаті за рік. Оплата автоматично стягується з зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на рік.
“Преміум без реклами”
59 грн. за місяць Оплата автоматично стягується з зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на місяць
239 грн. при разовій оплаті за півроку. Оплата автоматично стягується з зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на шість місяців
350 грн. при разовій оплаті за рік. Оплата автоматично стягується із зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на рік
“20 хвилин + RIA”
80 грн. за місяць Оплата автоматично стягується із зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на місяць.
320 грн. при разовій оплаті за півроку. Оплата автоматично стягується з зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на шість місяців
480 грн. при разовій оплаті за рік Оплата автоматично стягується з зазначеної Покупцем платіжної картки один раз на рік.
 • 3.3. Оплата послуг Сайту проводиться на основі 100% передоплати за допомогою Платіжної системи LiqPay згідно умов їх публічного договору https://www.liqpay.ua/uk/rules/mc/.
 • 3.4. Користувачі, що оплачують один з варіантів доступу до Преміум-матеріалів, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автопродовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового строку Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку Користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті Користувача, натиснувши на спеціальну кнопку відміни підписки на сторінці https://te.20minut.ua/cabinet.
 • 3.5. При зміні Сайтом тарифів на Підписку автоподовження Підписки на черговий новий строк, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна, оплату буде здійснено за новим тарифом.
 • 3.6.Читач може в будь-який момент зупинити подальші списання в особистому кабінеті або звернувшись в редакцію сайту «20 хвилин.юа».
Права та обов'язки сторін:
 • 4.1. Продавець має право:
  - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору;
  - в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови надання послуги, наповнення пакетів Підписки, розміри тарифів тощо шляхом розміщення відповідних змін в Правилах та умовах. Зміни умов надання послуг набирають чинності з моменту опублікування на сайті «20 хвилин.юа» таких змін.
 • 4.2. Продавець зобов’язаний:
  - своєчасно та якісно надавати послуги Підписки за цим Договором.
 • 4.3. Покупець зобов'язаний:
  - своєчасно оплатити та отримати оплачений пакет послуг на умовах цього договору та відповідно до Правил та умов.
 • 4.4. Покупець має право:
  - обрати пакет послуг;
  - оформити електронний договір;
  - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін
 • 5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • 5.2. Продавець не несе відповідальності за: - за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; - за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; - за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 • 5.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 • 5.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і не могли запобігти яким розумними способами.
 • 5.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови
 • 6.1. Зміни умов надання послуг набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін.
 • 6.2. Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписки, розмірів тарифів застосовуються тільки для Підписок, придбаних після такої зміни.
 • 6.3. Відмова від послуг після оплати є неможливою.
 • 6.4. Всі персональні дані збираються та обробляються Сайтом згідно закону України “Про захист персональних даних” виключно з метою надання Послуг і не використовуються з іншою метою. Реєструючись на Сайті, користувач надає згоду на передачу та обробку своїх персональних даних.
 • 6.5. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Підписки або на Сайті, Покупець може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Покупець отримав письмовий дозвіл Продавця на їх використання в інших цілях.
 • 6.6. Покупець погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
 • 6.7. Використання Послуг не дає Покупцю права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
Контакти Продавця послуг
 • 7.1. Фізична особа-підприємець Горобець Олег Григорович, номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 3114310611.
  Юридична адреса: м.Вінниця, вул.Матроса Кошки, 57а, 1.
  Фактична адреса діяльності: м. Тернопіль, вул. Дубовецька, 1б.
  Телефон: (0352) 43-00-50
  Email: [email protected]
keyboard_arrow_up